Vítejte na našem webu zabývajícím se rc vrtulníky a modelařinou vůbec.

1.jpg

Provozní řád modelářského letiště Chvalíkovice

Provozní řád modelářského letiště Chvalíkovice

-Vstup na letiště je povolen jen na základě povolení, nebo v doprovodu osoby s povolením a je na vlastní nebezpečí.
-Zaparkovat vozidlo je třeba na místě k tomu určeném-mimo asfaltovou plochu, co nejblíže silnici a co nejblíže k sobě, s ohledem na možnost příjezdu ostatních modelářů.
-Neparkovat, nezajíždět autem ani nechodit do obhospodařovaných okolních ploch.
-Po příchodu na letiště prověřit , zda ostatní modeláři nemají stejný kanál. Při tom je určitě slušné pozdravit ostatní účastníky létání.
-Registrovaní modeláři mají za povinnost kontrolovat oprávnění ke vstupu a provoz na tomto letišti, způsob využívání plochy letiště, mohou vykázat provoz nadměrně hlučných modelů, popřípadě ukončit provoz s nebezpečným létáním nad diváky či automobily. Pokud pilot-modelář nebude respektovat pokyny registrovaných členů, jsou tito oprávněni jej z plochy vykázat. Při opakovaném hrubém porušení pravidel tohoto řádu, může být pilotu-modeláři trvale odebráno povolení ke vstupu a to bez nároku na vrácení dobrovolného příspěvku.
-Modelář je povinen dodržovat účinná opatření, aby nedošlo ke kolizi na vysílacích kanálech.
-Pokud již někdo létá, domluvit se na letových prostorech. Pokud první pilot požaduje , že chce létat sám, odstartujeme až po jeho přistání . V případě více pilotů vytvoříme pořadník.
-Piloti spalovacích modelů startují motor na startovací ploše, nikoliv na betonových panelech nebo v blízkosti automobilů .
-Přistání oznámíme předem všem ostatním pilotům co nejhlasitěji.
-Zásadně nelétat nad diváky, ostatními modeláři a zaparkovanými vozidly (mimo krizových situací-výpadek motoru atd.)
-Po ukončení letu dojdeme pro model a opustíme letovou plochu v co nejkratší době .
-Modeláři, kteří zrovna nelétají , sledují okolní provoz a v případě potřeby upozorní pilota na hrozící nebezpečí.
-Přihlížející nesmí během létání vstupovat na plochu letiště, která je určena pro start a přistání modelů.
-Na letišti nejsi sám . Jednej podle toho.
-Vždy brát ohled na ostatní uživatele letiště, přírodu a životní prostředí.
-Je třeba zachovávat pořádek . Odpadky, zbytky modelů, nepoužitelné součástky atd. vždy odvézt s sebou.
-Nepoškozovat vybavení letiště ani modely a další zařízení ostatních účastníku létání.
-Každý zodpovídá v plné výši za škody způsobené svou činností.
-Poškození cizího majetku nebo škody na zdraví způsobenou provozem modelů lze pojistit u Českomoravské modelářské asociace (www.cmma.cz/pojisteni) nebo jinou vhodnou pojistkou.
-Není povoleno na ploše letiště provádět záběh motorů.
Při využití plochy jinými organizacemi či jednotlivci je nutné dohodnout jednotlivé prostory před započetím činnosti.
Případné spory budou řešeny podle Občanského zákoníku ČR.
07.05.2014 17:58:35
helimodelsopava
ERV2.jpg
ERV1.jpg
ERV.jpg
Nový stroj na letišti
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one